Historia szkoły

Działo się w Kozienicach, dawnem mieście królewskiem, miejscu urodzenia Zygmunta Starego, należącego ongiś do województwa Sandomierskiego,- odrodzonej Rzeczypospolitej mieście powiatowem województwa Kieleckiego, roku Pańskiego 1929 (tysiąc dziewięćset dwudziestego dziewiątego), dnia 30 września, za czasów kiedy prezydentem był Ignacy Mościcki, Prezesem Rady Ministrów dr Kazimierz Świtalski, a na strukturę polityczną i duchową Narodu oddziaływała potężna wola Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 11 listopada 1929 roku dla upamiętnienia wielkiej rocznicy Dziesięciolecia wskrzeszenia Państwa Polskiego, postanowiono, jako trwały pomnik tej radosnej chwili, pobudować w Kozienicach przy ulicy Głowaczowskiej, obok nieruchomości obywatela Czerskiego, siedmioklasowa publiczna szkolę powszechną.

K. Mróz “Szkoły w Kozienicach”

Historia budynku przy ulicy Głowaczowskiej 33 sięga roku 1928, kiedy to rozpoczęły się prace na placu budowy i dokonano uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego.

Nauka w siedmioklasowej szkole męskiej rozpoczęła się w 1931 roku. Wojna czasowo przerwała działalność szkoły jednak nauka się odbywała. Po 1945 roku budynek gościł szkołę podstawową, a od roku 1948 Państwowe Liceum Pedagogiczne.

Na przestrzeni czasu placówką kierowało kilku dyrektorów i ich zastępców.

Od początku istnienia szkoła nosiła imię Zygmunta Starego. W wyniku reformy oświaty, w budynku od roku 1999 mieściło się Publiczne Gimnazjum nr 2, a w roku 2001 zakończyła działalność Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Starego. Szkoła Podstawowa ponownie rozpoczęła swoją działalność 1 września 2017. Placówką gimnazjalną od początku jej istnienia kierowała mgr inż. Halina Kalbarczyk, od 2001 we współpracy z v-ce dyrektor p. mgr Zofią Cholewińską.
Od września 2006 roku, po odejściu na emeryturę pani H. Kalbarczyk oraz pani Z. Cholewińskiej, szkołą kieruje p. mgr Andrzej Boryczka wraz z p. mgr inż. Ireną Kobus.

Kalendarium

1928: Uchwała Rady Miejskiej o wybudowaniu przy ul. Głowaczowskiej 7-klasowej Publicznej Szkoły Męskiej. Poświęcenie kamienia węgielnego.

1931: Rozpoczęcie nauki w budynku szkoły

1936: Wykonanie elewacji budynku

1937: Poświęcenie szkoły

1938: Uchwała Rady Pedagogicznej o zadrzewieniu placu szkolnego

1949: Umieszczenie Liceum Pedagogicznego w budynku szkoły. Dobudowanie 3-go piętra i przemianowanie Szkoły Podstawowej na Szkołę Ćwiczeń

1959: Rozwiązanie Liceum Pedagogicznego. Przywrócenie szkole poprzedniej nazwy

1962: Wybudowanie sali gimnastycznej

1974: Modernizacja szkoły

1993: Dobudowanie do gmachu szkoły nowych pomieszczeń na szatnie i łazienki

1995: Uroczyste przekazanie szkole sztandaru

1999: Powstanie w budynku szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 2

2001: Zakończenie działalności Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

2006: Nadanie Publicznemu Gimnazjum nr 2 imienia Króla Zygmunta Starego

2017: Wznowienie działalności Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego