Kategoria: Projekty szkolne

„Pozytywna Wychowawcza” dla uczniów w ramach innowacji pedagogicznej

W roku szkolnym 2022/23 uczniowie klasy 5 uczestniczą w innowacji pedagogicznej „Pozytywna Wychowawcza”. Czas realizacji innowacji obejmuje 10 miesięcy. Głównym założeniem innowacji jest budowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych oraz  kompetencji związanycz samoświadomością, zarządzaniem sobą, świadomością społeczną, budowaniem relacji i odpowiedzialnym podejmowaniem decyzji. Innowacja pedagogiczna jest realizowana przez panią Alicję Gola. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wdrażanej innowacji pedagogicznej do opracowanego projektu „Pozytywna Wychowawcza”

Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w ramach innowacji pedagogicznej

W roku szkolnym 2022/23 uczniowie klasy 5 uczestniczą w innowacji pedagogicznej APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ . Czas realizacji innowacji obejmuje 10 miesięcy. APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia realizowane w naszej placówce. Program profilaktyki pozytywnej jest wpisany do krajowego Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego W skład zespołu tworzącego i nadzorującego System rekomendacji wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii http://www.kbpn.gov.pl; Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych http://www.parpa.pl; Instytutu Psychiatrii i Neurologii http://ipin.edu.pl; Ośrodka Rozwoju Edukacji  http://www.ore.edu.pl; Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie...