Kadra

LISTA NAUCZYCIELI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLA ZYGMUNTA STAREGO W KOZIENICACH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Nauczyciele języka polskiego:

 1. Cichowska Małgorzata
 2. Czajka Magdalena
 3. Pszczoła – Bąk Beata

Nauczyciele języka angielskiego:

 1. Bolek Dominika
 2. Gola Alicja
 3. Giziewicz – Kruk Magdalena
 4. Sucherman Anna

Nauczyciele języka niemieckiego:

 1. Dusińska Edyta

Nauczyciel matematyki:

 1. Kowalczyk Kamila
 2. Pszczoła – Bąk Beata

Nauczyciel fizyki:

 1. Szymańska – Grześka Agnieszka

Nauczyciele biologii, przyrody:

 1. Sochaj Marta

Nauczyciel chemii:

 1. Kościug Kamil

Nauczyciel historii:

 1. Cichowska Małgorzata

Nauczyciel geografii:

 1. Boryczka Andrzej

Nauczyciel plastyki:

 1. Betlej Anna

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 1. Jakubiec Mirosław
 2. Potent Paweł
 3. Sobota Anna

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 1. Kozak Katarzyna
 2. Markiewicz Dominika
 3. Molendowska Marlena
 4. Mroczek Nowak Urszula
 5. Sikorska Katarzyna
 6. Strzelczyk Agnieszka

Nauczyciel informatyki:

 1. Kotlarek Sebastian

Nauczyciel muzyki:

 1. Chołuj Iwona

Nauczyciel techniki:

 1. Kowalczyk Kamila
 2. Potent Paweł

Nauczyciele religii:

 1. Ks. Cieślik Marcin
 2. Molendowska Marlena

Nauczyciele świetlicy

 1. Betlej Anna
 2. Bolek Dominika
 3. Boryczka Andrzej
 4. Dusińska Edyta
 5. Gola Alicja
 6. Kozak Katarzyna
 7. Nowak – Mroczek Urszula
 8. Strzelczyk Agnieszka

Nauczyciele biblioteki

 1. Bolek Dominika
 2. Boryczka Andrzej

Doradztwo Zawodowe

 1. Miturska Agata

Pedagog szkolny

 1. Lepla Katarzyna

Rewalidacja

 1. Chołuj Barbara