Kadra

LISTA NAUCZYCIELI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLA ZYGMUNTA STAREGO W KOZIENICACH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Nauczyciele języka polskiego:

 1. Biegalska Magdalena
 2. Czajka Magdalena

Nauczyciele języka angielskiego:

 1. Bolek Dominika
 2. Gola Alicja

Nauczyciele języka niemieckiego:

 1. Dusińska Edyta
 2. Smarz Agnieszka

Nauczyciel matematyki:

 1. Kowalczyk Kamila

Nauczyciel fizyki:

 1. Szerszeń Urszula

Nauczyciele biologii, przyrody:

 1. Sochaj Marta

Nauczyciel chemii:

 1. Kościug Kamil

Nauczyciel historii:

 1. Wrzosek Robert

Nauczyciel EDB:

 1. Strąg Artur

Nauczyciel geografii:

 1. Boryczka Andrzej

Nauczyciel plastyki:

 1. Kogut Dorota

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 1. Jakubiec Mirosław
 2. Potent Paweł

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 1. Dusińska Edyta
 2. Kozak Katarzyna
 3. Mroczek Nowak Urszula
 4. Sikorska Katarzyna
 5. Strzelczyk Agnieszka

Nauczyciel informatyki:

 1. Kotlarek Sebastian

Nauczyciel muzyki:

 1. Chołuj Iwona

Nauczyciel techniki:

 1. Kowalczyk Kamila
 2. Potent Paweł

Nauczyciele religii:

 1. Ks. Janowski Wiesław
 2. Molendowska Marlena

Nauczyciele świetlicy

 1. Bolek Dominika
 2. Boryczka Andrzej

Nauczyciele biblioteki

 1. Boryczka Andrzej
 2. Boryczka Bożena

Doradztwo Zawodowe

 1. Miturska Agata

Pedagog szkolny

 1. Lepla Katarzyna

Rewalidacja

 1. Chołuj Barbara