Publiczna Szkoła Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego

Publiczna Szkoła nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach

ul. Głowaczowska 33, 26-900 Kozienice

tel: (48) 614 22 30

e-mail: sekretariat@psp2kozienice.edu.pl, dyrektor@psp2kozienice.edu.pl

Numer konta do płatności za żywienie: 77 1240 5862 1111 0010 9578 3366

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Email: biuro@xyz.edu.pl

Formularz kontaktowy: