Rada Rodziców

Rada Rodziców Publicznej Szkoły nr 2 im. Króla Zygmunta Starego

Gabriela Frączek – Przewodnicząca
Agata Milczarska – Zastępca Przewodniczącego
Anna Mizak – Sekretarz

Kwota dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców została ustalona na 50 zł od rodziny.

Dane do przelewu:

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach
ul. Głowaczowska 33
Bank PEKAO S.A.
06 1240 5862 1111 0010 7760 2867