Kreatywne prace plastyczne

W roku szkolnym 2023/24 uczniowie klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach uczestniczą w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Kreatywne prace plastyczne”. 

Projekt odnosi się do twórczych działań plastycznych wspierających harmonijny rozwój wyobraźni i kreatywności najmłodszych uczniów. W trakcie udziału w projekcie dzieci zaspokajają naturalną potrzebę tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami i narzędziami  plastycznymi.

Głównym celem projektu jest, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych. Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.

Możesz również polubić…