Każdy inny – wszyscy równi

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy 1b biorą udział w II. edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego pod nazwą „Każdy inny – wszyscy równi”.

Głównymi celami powyższego projektu jest:

– uwrażliwienie najmłodszych na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

– rozwijanie empatii i tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

– likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

– przygotowanie uczniów do współuczestniczenia z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w życiu codziennym.

Szkolnym koordynatorem projektu jest wychowawczyni klasy 1b pani Dominika Markiewicz przy wsparciu nauczyciela współorganizującego proces kształcenia pani Aleksandry Piskor.

Możesz również polubić…