Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w ramach innowacji pedagogicznej

W roku szkolnym 2022/23 uczniowie klasy 5 uczestniczą w innowacji pedagogicznej APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ . Czas realizacji innowacji obejmuje 10 miesięcy.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ  to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia realizowane w naszej placówce.

Program profilaktyki pozytywnej jest wpisany do krajowego Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

W skład zespołu tworzącego i nadzorującego System rekomendacji wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii http://www.kbpn.gov.pl;

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych http://www.parpa.pl;

Instytutu Psychiatrii i Neurologii http://ipin.edu.pl;

Ośrodka Rozwoju Edukacji  http://www.ore.edu.pl;

Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty? 

Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Zagadnienia omawiane na zajęciach: 

  1. Apteczka skarbówjak leczyć rany duszy?
  2. Optymizmmyśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
  3. Przyjaźńokazuj miłość i przyjaźń!
  4. Kreatywnośćucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
  5. Wytrwałość nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
  6. Zdrowie fizycznedbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
  7. Szczerośćnie komplikuj niepotrzebnie swojego życia! 
  8. Życzliwośćpróbuj zrozumieć i wspierać innych!
  9. Wdzięcznośćokazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
  10.  Marzeniawyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami. 

W naszej szkole program jest realizowany przez Alicję Gola w ramach innowacji pedagogicznej w czasie godzin wychowawczych z klasą 5a.  Szczegółowy program dostępny tutaj.

 

Możesz również polubić…