Pamiętaj! Nie jesteś sam!

Numery telefonów pod którymi można uzyskać wsparcie:

  • DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH

116 111- TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

800 70 2222– CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

800 12 12 12- TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 080 222– CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZICÓW ORAZ NAUCZYCIELI

800 12 00 02– OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

800 120 226– POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

800 111 123– TUMBOLINIA- DLA OSÓB PRZEŻYWAJĄCYCH ŚMIERĆ BLISKICH

800 108 108– BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH

  • DLA OSÓB DOROSŁYCH

116 123– TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

800 100 100– BEZPŁATNA I ANONIMOWA POMOC TELFONICZNA I ONLINE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

PAMIĘTAJ! NIE JESTEŚ SAM!

Możesz również polubić…