Pasowanie na ucznia pierwszej klasy w naszej szkole.

W piątek 28 października nasi najmłodsi uczniowie uczestniczyli w pasowaniu na ucznia pierwszej klasy. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 wystąpieniem Dyrektora szkoły – Pana Pawła Potenta, który powitał przybyłych gości:  Dyrektora Wydziału Pana Roberta Boryczkę, wychowawców klas pierwszych – Panią Marlenę Molendowską,  Panią Katarzynę Sikorską oraz wszystkich zebranych.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i wychowawcom.
Po złożeniu ślubowania Dyrektor szkoły dokonał symbolicznego pasowania dotykając ołówkiem ramion dzieci.
Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Możesz również polubić…