„Szczęście narodu od praw sprawiedliwych zależy”

„Szczęście narodu od praw sprawiedliwych zależy”
W piątek 28 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystej akademii
upamiętniającej 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Zebrani na sali gimnastycznej mieli
okazję przypomnieć sobie, jak ważnym wydarzeniem była dla Polski data 3 maja 1791 roku.
To właśnie w tym dniu w Polsce uchwalono konstytucję, najważniejszy dokument
w państwie, który zawiera prawa i obowiązki obywateli, mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w
państwie, określa jego ustrój. Była to konstytucja postępowa jak na owe czasy. Konstytucja pierwsza w
Europie, druga na świecie.
Wydarzenia takie jak dzisiejsze są doskonałą lekcją historii dla nas wszystkich, bowiem naród,
który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Pamiętajmy, więc trzy ważne,
pojawiające się często hasła narodowe Polaków: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy 5a pod kierunkiem pani Małgorzaty
Cichowskiej. Pieśni patriotyczne zaśpiewały uczennice klasy 6a przygotowane przez panią Iwonę Chołuj.

Możesz również polubić…