Inspirujące spotkanie uczniów klas 1-3

„Advocatus non accusat – adwokat nie oskarża” (Ulpianus, paremia rzymska)
Dnia 30 maja 2023 r. uczniowie klas 1-3 PSP nr 2 wraz z wychowawczyniami gościli Panią Adwokat Jadwigę, która przybliżyła dzieciom tajniki pracy adwokata. Uświadomiła nam, że jest to zawód zaufania publicznego, wskazała, jakimi cechami i wartościami powinien się kierować w wykonywaniu swojej pracy. Dzieci poznały historię Misia Adwokata, który rozwiązywał sprawy leśnych mieszkańców. Następnie padło wiele ciekawych pytań. Uczniowie mieli okazję przymierzyć togę. Na koniec spotkania Pan Dyrektor podziękował w imieniu społeczności szkolnej za spotkanie.
Inspirujące spotkanie w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ” Z kulturą mi do twarzy”.

Możesz również polubić…