Pasowania nadszedł czas, uczniem będzie każdy z nas!

W dniu 19 października 2023 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania
na ucznia. Ten szczególny dzień na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy
pierwszej. W tym dniu dzieci z klasy 1a i 1b oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach. W
przygotowanym na okoliczność pasowania programie artystycznym pierwszoklasiści
pokazali nie tylko, że potrafią pięknie recytować wiersze, śpiewać i tańczyć, ale także
udowodnili, iż pragną zdobywać wiedzę opartą o wartości patriotyczne.
W czasie najważniejszej części uroczystości pierwszoklasiści złożyli uroczyste
ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani na uczniów ogromnym ołówkiem przez
Dyrektora Szkoły Pana Pawła Potenta.
Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały w tym miejscu obecnym na sali
gimnastycznej gościom, iż będą dobrymi i pilnymi uczniami, będą rzetelnie wypełniać
swoje obowiązki oraz będą szanować swoich nauczycieli.
Wszystkim pierwszoklasistom w tym ważnym dla nich dniu życzenia wielu
sukcesów na nowym etapie edukacyjnym przekazał, także obecny na uroczystości Pan
Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy Kozienice.
Całość uroczystości została przygotowana przez wychowawczynie klas pierwszych – Panie Agnieszkę Strzelczyk i Dominikę Markiewicz.

Możesz również polubić…