Autor: admin

Rekrutacja – listy

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej wywieszone są na drzwiach wejściowych. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia można składać od 6 kwietnia 2022r. do 12 kwietnia 2022r. do godz. 1500

Szkoła do hymnu

Korzystając z zaproszenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży, nasza szkoła z wielką przyjemnością włączyła się w akcję „Szkoła do hymnu”. Dzisiaj o godzinie 11.11 wspólnie: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły odśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Była to piękna wzruszająca chwila, podkreślająca naszą patriotyczną wspólnotę i wyraz dumy z bycia Polakami.

Szkoła Pamięta

W ramach akcji MEiN „Szkoła pamięta” uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawcami udali się na pobliski cmentarz parafialny, gdzie znajdują się groby żołnierzy walczących o wolność naszej Ojczyzny. Uczniowie wspólnie z paniami pomodlili się i zapalili znicze, czcząc w ten sposób pamięć poległych.

Dzień postaci z bajek

Tak obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek w naszej szkole. Klasy 1-3 wykonały plakaty przedstawiające ich ulubione postacie z bajek. Wszystkie klasy miały też okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Myszką Miki. Uczniowie PSP nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach chętnie uczestniczą w organizowanych akcjach. W tym roku szkolnym wzięli udział m.in w Dniu Postaci z Bajek, przebierając się w niezwykłe stroje. Akcja ta była świetną okazją do zrobienia pamiątkowych zdjęć z Myszkami Mickey oraz Minnie.  

Pasowanie na ucznia

W dniu 29 października w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Wszystkich zgromadzonych przywitał Pan Dyrektor Paweł Potent, życząc uczniom sukcesów w nauce. Dzieci klas pierwszych przedstawiły program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Najważniejszym momentem było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Po ślubowaniu aktu pasowania na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach dokonał dyrektor szkoły. Następnie głos zabrała Pani Burmistrz Dorota Stępień , która pogratulowała pięknego występu i wręczyła niezwykłe upominki, które na długo będą przypominały o tym wyjątkowym dniu. Gdy emocje już opadły...