Projekt Edukacyjny „CZYTAM Z KLASĄ – Lekturki spod chmurki – EDYCJA III”

Uczniowie klas I -III  z zaangażowaniem realizują Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „CZYTAM Z KLASĄ – Lekturki spod chmurki – EDYCJA III”. Projekt ten wspiera rozwój czytelnictwa wśród uczniów. Celem projektu jest między innymi rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania. Tegoroczna edycja projektu jest pod hasłem – „Poznajemy zawody”, dlatego też uczniowie podczas jego realizacji zgłębiają wiedzę na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody.

Możesz również polubić…