Rekrutacja – listy

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej wywieszone są na drzwiach wejściowych. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia można składać od 6 kwietnia 2022r. do 12 kwietnia 2022r. do godz. 1500

Możesz również polubić…